Fourth International Workshop on Environment and Geoscience
Latest Accepted Papers
IWEG43014
Automatic Stem Mapping Using Single-Scan Terrestrial …
Xiangjiang Liu, Maolin Chen, Chunsen Tan, Xinyi Zhang and Wenguang Yang
IWEG48413
Engineering Performance’s Evaluation of Integrated …
FanXiang , Facheng Yi, Defu Du
IWEG44337
Analysis on the Spatial Accessibility of Parks and …
Yan Wenqi, Wang Shijie
IWEG48426
Terrestrial Vegetation Change and Its Meteorological Impact Factors …
Dongsheng Du, Leishi Chen, Jianbo Deng and Kuidong Lu
IWEG42319
Experimental study on the Influence of injection advance angle…
Ma Yupo, Feng Yu, Wu Zengbin, Wang Changcheng, Liao Tongzhou, Zhan Zhanyu, Zuo Zhenyu and Shi Guoning
IWEG42045
Analysis of volatile components in host plants of …
Zijun Luo,Yingzhi Chen, Liping Liu and Ruifang Wang
IWEG47497
The effect of sedimentary facies on CBM well engineering …
Shaokai, Madongmin, LiLaixin ,Wangdongdong, Zhanglin and Yanggang
IWEG49517
Research on Ecological Design of Junhe Wetland Park…
Laichen Zhang, Jianwu Ma and Yalin Wang
IWEG46028
An Empirical Study on Evaluation of my country's…
Jianhua Tang, Shujuan Wu and Jianhua Xiao
IWEG46512
Assessment of Volatile Organic Pollution Control…
Chonglei Ren, Xuefeng Liu, Jiabao Ren and Lei Wang
IWEG49621
Extraction of open-pit mining area based on…
Xian Zhang, Wei Li, Li Chen and Yaqin Sun
IWEG41914
Study on Emission Characteristics and Health Effects…
Cui Chen, Wang Lei, Liu Wei, Xu shujie and Liu xuefeng
IWEG48134
Removal of lead ions from aqueous solution…
Qi Luo, Guiqin Liu, Xihong Che, Wukang Wang, Zhihao Xu and Li Wang
IWEG48710
Mesoporous TiO2 sphere with high adsorbability…
Hao Ding, Xiangyu Ye, Xiaodong Wu, Quan Liang, Tianyi Hu and Difan Wang
IWEG43380
Magnetostratigraphy and AMS study…
Chicheng He, Zhonghang Wang, Yanguo Fang, Maohua Li, Shaokai Li and Yueqiao Zhang
IWEG41980
Research and application for key technology of…
Liu Xingyan and Zhao Yukun
IWEG48074
Land Suitability and Economic Value of…
Zulkarnaini and Nawari
IWEG44987
Quick determination of phenanthrene in…
Furong Liu, Yu Wang, Tao Han, Fangping Yan, Qiuxiang Liu and Wei Shi
IWEG45226
Analysis of the stability of Zhang Jiapo…
Qian Hou, Lixin Liu, Jinxin Chong, Xueping Li
IWEG42887
Study on gravity anomaly changes and crustal structure…
Yongqi Zhang, Jianping Cao, Meitao Han and Zengji Zheng
IWEG47768
Geochemical behavior of Mo and W in the CO2-rich…
Chelnokov G.A., Lavrushin V.Y., Aidarkozhina A.S. and Guo Q.
IWEG41683
Design and application of sewage treatment technology…
Kai Guo and Fuxiao Li
IWEG43731
Does environmental regulation slow down marine…
Liu Xiaohao,Wu Shujuan and Xiao Jianhua
IWEG43432
Direct hydrocarbon detection (DHI) techniques for…
Zhong Guangjian, Jiang Renqi, Yi Hai, Wu Jincai, John Castagna, Feng Changmao, Zhou Gang, Wang Kun, Liu Lina and Sun Ming
IWEG44815
Accuracy analysis of 3D model of open-pit mine…
Jinjin Lu, Yizhan Zhao, Lv Zhou, Kejia Wei, Jun Ma and Xin Li
IWEG42707
Research on Reasonable Development Strategy of…
Lina Yang, Xinran Wang, Yanjun Yin and Li Wei
IWEG49898
GPS/BDS displacement monitoring of railway slopes based on…
Jun Ma, Chengdu Cao, Yang Min and Lv Zhou
IWEG45652
Classification of terrestrial laser scanning data based on…
Xinyi Zhang, Maolin Chen B, Xiyu Wang and Xiangjiang Liu
IWEG47539
Analysis on the geophysical characters of…
Yunsheng LIU, Jun CHEN, Ziguang ZHANG, Meiheng ZHU and Aiqiong CHEN
IWEG47751
Research on Glacier Elevation Changes in Southeast Tibet Based…
Li Lanyu
IWEG43686
Discussion on one-dimensional Occam inversion of…
Yi Guocai and Wang Shixing
IWEG42769
The Design of a Low-cost Portable Seismograph Used in…
Congqing Li, Yuntian Teng, Xiaomei Wang, Xiaoyong Fan and Yiyang Tang
IWEG49539
Analysis of soil nematode community of alpine meadow…
Lei Hou and Huiying Xue
IWEG49682
Towards global simulated satellite imagery based on…
Kai-kwong Hon
IWEG48410
Environmental and economic sustainability in pricing strategy of…
Chuan-Chuan Ko, Chien-Yu Liu and Chunmei Liu
IWEG49173
Object-based Multi-Features Wetland Classification method of…
Leishi Chen, Qinzhe Han, Yilin Lin, Dongsheng Du and Jianbo Deng